SILVER TOWN OR SLOVAK VERONA: BANSKÁ ŠTIAVNICA

EN: A secret medieval town is hidden in the forest of Central Slovakia. On an extinct stratovolcano. With a base of more than 50 km it was one of the biggest in Europe. For many people one of the most beautiful and one of the most interesting towns in Slovakia. A town with no traffic lights, no billboards, but with an unique architecture and nature. A „silver town“. The biggest mining centre in the Habsburg Monarchy in the 18th century. The seat of Banská akadémia (Mining Academy) opened in 1762, the first university of its kind in the world . A flourishing and hidden harbor of science, education, knowledge, technical inventions, innovation, alchemy and Freemasons. This is Banská Štiavnica. Located in the heart of Slovakia. At the foot of „gateway to hell“ and the Slovak Chinese wall. Also a romantic place where a popular Slovak poet of the 18th century, Andrej Sládkovič, lost his heart and fell in love with Marína, a Slovak poetical femme fatale. And wrote the longest love poem in the world.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation).

SK: V lesoch stredného Slovenska je ukryté tajomné stredoveké mesto. Na vyhasnutej sopke. S priemerom viac ako 50 km patrila medzi najväčšie v Európe. Pre mnohých ľudí najkrajšie a najzaujímavejšie slovenské mesto. Mesto bez semaforov, bilboardov, mesto s unikátnou architektúrou a prírodou. "Strieborné mesto". V 18. storočí centrum baníctva v Habsburgskej monarchii. Sídlo slávnej Baníckej akadémie, založenej v roku 1762, prvej univerzity svojho druhu na svete. Bolo to prekvitajúce centrum vedy, vzdelanosti, poznania, inovácií, alchýmie a slobodomurárstva. Banská Štiavnica. Umiestená v srdci Slovenska. Pri vstupe do "brány do pekla" a slovenského čínskeho múru. Taktiež romantické miesto, kde sa Andrej Sládkovič, populárny básnik 18. storočia zaľúbil do Maríny a napísal najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.