KING ASLEEP IN MOUNTAIN: SITNO

EN: The Štiavnica Mountains. 180 km from Bratislava. And Sitno mountain. Not only the tallest peak of the Štiavnica Mountains and subject of numerous legends, also the most mystic and secret peak in Slovakia, and the „gateway to hell“. The picturesque hiking trail to Sitno starts near lake Počúvadlo, an old artificial water reservoir, built in order to provide energy for the silver mines, a part of a sophisticated system of 60 reservoirs; continues through the Tatárska lúka meadow, where a Turkish pasha camped with his troops and prepared a strategy to seize the Sitno Castle and rises up to 300 stairs passing the andesite rock formations. And it ends on the peak, where in the old chalet the stories come to life. Harken to the Slovak botanist Andrej Kmeť´s story about 300 rose species flourishing in the forests of Štiavnica Mountains.  Listen to the passionate mountaineer Dr. Téry about organizing trips to Banská Štiavnica´s surroundings as a rpestigious social activity only for the highest social class, founding the second oldest hiking club “Sitno” in Europe and marking the very first hiking trail in Europe. In 1864.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation).

SK: Štiavnické vrchy. Vzdialené 180 km od Bratislavy. A ich dominanta: Sitno. Mystický a legednami opradený vrchol vysoký 1.009 m, umiestnený vraj pri bráne do pekla. Vedie k nemu sympatický chodník, ktorý štartuje pri tajchu Počúvadlo, ktoré kedysi patrilo do sústavy vzájomne prepojených viac ako 60 tajchov s dĺžkou 100km. Pokračuje lesom cez Tatársku lúku, kde údajne v stane turecký paša vymýšľal stratégiu ako dobiť Sitniansky hrad. Dvíha sa k 300 dreveným schodom, pomedzi andezitové bralá a Elovu štrbinu. Až končí na plošine, kde v starej chate ožívajú príbehy. Započúvajme sa do rozpránia biológa Andreja Kmeťa o herbáriu so 72.000 druhmi rastlín a 300 druhov ruží. Počúvajme príbeh Dr. Teryho o založení druhého  najstaršieho turistického klubu v Európe a vyznačení úplne prvého turistického chodníka v Európe.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.