QUEEN OF THE SMALL CARPATHIANS: VÁPENNÁ

EN: Cotini and Boii. Two major Celtic tribes used to live in Slovakia. Cotini were probably identical or made significant part of so-called Púchov culture. The Celts built large oppida in Bratislava. In Liptov. And in the shadows of the Small Carpathian´s trees. Near the Plavecké Podhradie village. Under the Vápenná mountain, the third highest and most beautiful peak of the Small Carpathians. And its name was Pohanská. Silver coins with the names of Celtic kings, the so-called Biatecs, represent the first known use of writing in Slovakia.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation). 

SK: Kotíni a Bóji. Dva významné keltské kmene, ktoré žili na území Slovenska. Kotíni sú spájaní s "púchovskou kultútou". Kelti budovali obrovské sídla, opidá. V Bratislave. Na Liptove. A taktiež v tieni malokarpatských stromov, neďaleko obce Plavecké podhradie. Pod tretím najvyšším a najkrajším malokarpatským vrcholom, Vápenná. Meno tohto sídla je Pohanská. Strieborné mince, ktoré sa tu našli, s menami keltských kráľov, predstavujú prvú zmienku o písomnom prejave na Slovensku.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.