LIKE A FAIRYTALE: OSTRÝ KAMEŇ

EN: This feeling of  getting lost in the deep forests of Hansel and Gretel or Red Riding Hood! Just stopping for a while and listened to the birds singing echoing all around. And behind the trees the strong walls of medieval castle start to speak. A story of the adroit traders which used to travel from Buda to Prague through an old trade road named Czech-Road. And a story of the heroic Kuruc Army fighting in the Rákóczi's War of Independence. Or a simple but marvelous love story engraved as initials in a bark.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary(proposal including price calculation).

SK: Pocit straty v hlbokých lesoch aký prežívali Janíčko a Marianka, či červená čiapočka, môžete zažiť aj vy. Len sa na chvíľu zastavte a počúvajte. Zavrite oči. Počujete? Vtáky spievajúce všade okolo. A za stromami príbeh silných stien stredovekého hradu. Príbeh obchodníkov, ktorí zvykli cestovať z Budína do Prahy, starou obchodnou cestou s názvom Česká cesta. A príbeh hrdinskej kuruckej armády bojujúcej vo vojne za nezávislosť Rákócziho. Alebo jednoduchý, ale úžasný milostný príbeh, vyrytý ako iniciály v kôre.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.