HIDDEN IN THE WOODS: UHROVEC

EN: The medieval ruins of the Uhrovec Castle, one of the most valuable Romanesque style castles in Slovakia from the 13th century, tower in the deep forests of the Strážovské vrchy mountains in western Slovakia. It stands proudly from the height of 591 m. And it gazes far and wide. Far and wide saw its brave lady in the times of the Turkish invasion, when she recognized the Turkish pasha among his troops and killed him with a single gunshot. There is a small scenic village located in the valley under the castle. Only two hours’ drive from Bratislava. It squats in the height of 258 m, as Belgian Jeanneke Pis, in the Strážovské vrchy mountains, hugged by the wooden hills. Well-(un)known! Its name is Uhrovec. The birthplace of Alexander Dubček. Politician of non-violence, still searching the truth, the face of The Prague spring of 1968 and The Velvet Revolution of 1989. The Slovak Gándhí.  And in the same house, 100 years before Dubček, Ľudovít Štúr was born. The politician, fighting for Slovak self-determination. The writer, longing for a formal Slovak language.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary(proposal including price calculation).

SK: Uhrovský hrad. Stredoveká zrúcanina  z 13. storočia, jedného z najhodnotnejších románskych hradov na Slovensku, leží hlboko v lesoch, v južnej časti Strážovských vrchov, hrdo a z výšky 591 m hľadí do okolia. A dovidí veru ďaleko. Rovnako ako jeho krásna a udatná hradná pani, ktorá v čase obliehania hradu tureckými vojskami, v šíku vojakov rozoznala veliteľa a jedným jediným výstrelom ho skolila k zemi. V údolí pod hradom sa ukrýva malebná dedinka. Necelé dve hodiny jazdy autom od Bratislavy. Čupí si v Strážovských vrchoch v nadmorskej výške 258 m , obkolesená z troch strán zalesnenými vrchmi. Je taká známo-neznáma. Jej meno je Uhrovec. Narodil sa tu Alexander Dubček. Politik nenásilia, hľadajúci pravdu, tvár Pražskej jari z roku 1968, aj Zamatovej revolúcie z roku 1989. Slovenský Gándhí.  A o sto rokov pred ním v tom istom dome aj Ľudovít Štúr. Politik bojujúci za práva Slovákov. Spisovateľ hľadajúci spisovný jazyk.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.