BEAR’S FOREST: FLOCHOVA

EN: On this morning, the hunter Flochbardt, a friend of German settlers who established the rich mining towns of Central Slovakia, decided to take a walk in the forest. He did not come up with any invention. But he gave his name to the mountains. The highest mountain of Kremnické vrchy mountains is Flochová. Let´s hike to one of the highest extinct volcanos in Slovakia. Let´s hike to Flochová mountain! Let´s plunge through a dense mixed forest, more silent than medieval mining towns after the evening bell has rung and deeper than the Mariana Trench. Let´s walk near a burbling stream, from channel to channel, passing mossy stones, stepping over fallen trees.  And with each single footstep, the forest becomes more and more dark. We will strain our eyes to catch the hunter Flochbardt hiding behind a tree, or perhaps it´s a bear.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary(proposal including price calculation).

SK: V to ráno sa vybral na prechádzku lesník Flochbardt, kamarát nemeckých prisťahovalcov, ktorí postavili slovenské banské mestá. Nič nevymyslel. Ale jeho meno dalo meno najvyššiemu vrcholu Kremnických vrchov, Flochovej. Vyberme sa na jednu z najvyšších vyhasnutých sopiek na Slovensku! Na Flochovú. Predierajme sa cez zmiešaný les, tichší ako stredoveké banské mestá po zazvonení večerného zvonu, hlbší ako Mariánska priekopa. Kráčajme opatrne popri potôčiku, od prepadliska k prepadlisku, cez machom obrastené kamene, prekračujme popadané stromy. A s každým krokom sa nám les bude  zdať viac a viac temný,  budeme bystriť zrak, či spoza niektorého stromu na nás nezačne mieriť lesník Flochbardt, alebo či nás  nepríde pozdraviť medveď hnedý.  Alebo, že nás vysmejú lesná víla Bartoška a lesný škriatok Bartoška. Taneční a životní sparring partneri, pre ktorých bola Flochová tanečným parketom.  

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.