THE BIGGEST CASTLE RUIN IN EUROPE: PUSTÝ HRAD

EN: Imagine yourself in 13th-century England. King Edward I has just named the fictitious Kevin le Strange to be the Lord of Aberwyvern—“a rich but rebellious area of Northwest Wales.” Lord Kevin's first task is to oversee the construction of a strategically placed castle and town in order to assure that England can “dominate the Welsh once and for all.” And a story is born! A creation and destiny of Lord Kevin's magnificent castle can start. Brick by brick, tool by tool, worker by worker. Moats, arrow loops, plumbing, dungeons, and weaponry. As we walked among the ruins of the largest castle in Europe, we tried to image how it looked. Ant the stones there spoke to us, and we knew their mute language. Also, they seemed deeply to feel what we thought. So a broken column of the old times and a weather-beaten Gothic piece of a pillar understood us well.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation).

SK: Predstavte si sami seba v Anglicku, v 13. storočí. Kráľ Edward I. práve navrhol fiktívneho Kevina le Strange za lorda Aberwyvernu - „bohatá, ale vzpurná oblasť je v severozápadnom Walese“.  A prvou úlohou lorda Kevina je dohliadať na výstavbu strategicky umiestneného hradu a mesta. Aby všetkým bolo jasné, že Anglicko bude „raz a navždy dominovať vo Walese“. A príbeh sa rodí! Môže sa začať.  Výstavba a osud veľkolepého hradu lorda Kevina. Tehla po tehle, nástroj po nástroji, pracovník k pracovníkovi. Vodné priekopy,  inštalatérske práce, žaláre a výzbroj. Keď sme kráčali medzi zrúcaniny najväčšieho hradu v Európe pokúšali sme sa predstaviť ako to vyzeralo v tých dobách dávnych aj u nás.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.