BOATING THE LITTLE DANUBE

EN: The most international river of the world. Its river basin reaches 18 countries, flows through 10. From Germany to the Black Sea. The Danube. The longest river in the European Union. A long-standing frontier of the Roman Empire. In Bratislava the Little Danube splits from the main river and runs more than 128 km. It is more quiet. Meandering through lowland of Žitný ostrov, the largest river island in Europe, once inhabited by Etruscans and Celts. It is the most biodiverse region in Europe, and is home to hundreds of fish And this piece of world we will show you. From the river. From boats. While boating the Little Danube.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation).

SK: Najmedzinárodnejšia rieka na svete. Jej povodie sa rozťahuje do osemnástich krajín, priamo preteká alebo sa dotýka desiatich. Od Čierneho lesa až do Čierneho mora. Dunaj, ktorý nesie meno rímskeho boha Danubia. Najdlhšia rieka Európskej únie. Odveká severná hranica Rímskeho impéria.  V Bratislave, neďaleko Slovnaftu sa Malý Dunaj oddeľuje od hlavného toku a tečie 128 km, až kým sa neďaleko najdlhšieho celodreveného riečneho mostu v Európe a plávajúceho vodného mlyna v Kolárove, nevleje do Váhu. Je pokojnejší. Meandruje cez nížinu Žitného ostrova, najväčšieho riečneho ostrova v Európe, v minulosti domov Keltov a Etruskov.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.