FABULOUS GREAT MORAVIA: MARHÁT MOUNTAIN

EN: This Great Moravia! The first major state that was predominantly West Slavic to emerge in the area of Central Europe, chiefly on what is now the territory of the Czech Republic, Slovakia, Poland (including Silesia), Hungary, and Serbia (Vojvodina). The only formation preceding it in these territories was Samo's Empire known from between 631 and 658 AD. Great Moravia was thus the first joint state of the Slavonic tribes that became later known as Czechs and Slovaks and that later formed Czechoslovakia. And the Great Moravian period is associated with the Marhát Mountain.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation).

SK: Veľká Morava.  Prvý významný štát, ktorý vznikol v oblasti strednej Európy, najmä na dnešnom území Čiech, Slovenska, Poľska (vrátane Sliezska), Maďarska a Srbska (Vojvodina). Jediná formácia, ktorá mu predchádzala, bola Samova ríša známa v rokoch 631 až 658 po Kr. Veľká Morava bola teda prvým spoločným štátom slovanských kmeňov, ktoré sa stali známymi Čechmi a Slovákmi a neskôr formovali Československo. A Veľkomoravské obdobie je spojené aj s pohorím Marhát.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.