STEPPE WOLFS: VÁPEČ AND VLČINEC

EN: Steppe wolfs, Vápeč and Vlčinec mountains. Harry Haller, a middle-aged man who believes himself to be of two nature: one high, the spiritual nature of man, the other is low and animalistic, a "wolf" of the steppes". And a stranger to his society. So could be the hike to the unknown Vápeč and Vlčinec mountains, mystical in winter, frisky in summer.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation).

SK: Mohli by to byť stepné vlky, vrcholy Vápeč a Vlčinec. Harry Haller je muž stredného veku. Domnieva sa, že je tvorený dvoma odlišnými charaktermi: jedným vysokým, duchovným charakterom človeka, druhým prízemným a živočišným, „vlkom“ stepí. Je cudzincom vo vlastnej  spoločnosti.  Aj takáto by mohla byť túra na neznámy Vápeč a Vlčinec: mystická v zime, vzrušujúca a osviežujúce v lete.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.