A GORGEOUS GORGE: JURÁŇOVÁ GORGE

EN: Gorges. Magical places. Juráňová gorge is one of them. A jewel hidden in the northern part of the Roháče mountains, near the Slovak-Polish border. In the region with the highest birth rate in Slovakia. Where foxes, wolfs, and bears wish a good night to all. Where in the thermal Oravice Aquapark 58°C water bubbles from a depth of 1,611 m and where the red marked hiking trail to Juráňová gorge starts. Where wooden bridges and small ladders alternate with rocks secured with metal chains.  Where at the narrowest point wooden tree trunks are laid cross the river, a former wooden road used for carrying iron ore.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation).

SK: Sú to kúzelné miesta! A Juráňova dolina je jeden z nich. Klenot ukrytý severnej časti západných Tatier, pri slovensko-poľskej hranici. V regióne s najväčšou pôrodnosťou na Slovensku. Kde dávajú dobrú noc líšky, vlky a medvede. Kde na kúpalisku Oravice vyviera prírodná termálna voda z hĺbky 1611 m s teplotou 58°C a kde štartuje červeno značený turistický chodník do Juráňovej doliny. Kde drevené mostíky striedajú malé rebríky a prechody okolo skal zaistené reťazami. Kde cestu lemuje zurkotajúci Juráňov potok.  Kde v naujžšom mieste sú nad potokom do skaly naprieč vložené drevené kmene, zostatok drevenej cesty slúžiacej na zvážanie železnej rudy.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.