FALL INTO DECAY: DRAČÍ HRÁDOK

EN: The stories of the Slovak castles started in the 9th century as wooden fortresses, which were later rebuilt in stone. At this time, the castles of Bratislava, Trenčín, and Nitra were erected. The 13th century was the century of the Mongol invasion and a huge construction boom. More than 150 castles were built. To protect.  And to defend. And one of them was Dračí Hrádok.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary(proposal including price calculation).

SK: Príbehy Slovenských hradov sa začali ako drevené stavby budované v 9. storočí. Až neskôr boli prestavané na kamenné, v podobe v akej ich môžeme obdivovať aj dnes. V tom čase boli postavené aj hrady v Bratislave, Trenčíne a Nitre. Mongolská invázia v 13. storočí spôsobila obrovský stavebný rozmach.  Viac ako 150 hradov bolo postavených. Aby chránili. Aby bránili. Jedným z nich bol možno aj Dračí Hrádok.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.