SHADES OF GREEN: VEĽKÁ JAVORINA

EN: This green and meadowy 970 m high Veľká Javorina mountain! The highest peak of the White Carpathians, rubbing shoulders with the Myjava hills. The summit is decorated with the cult television and radio broadcaster built already in 1958 and with the memorial stone, a meeting place of followers of the next Slovak national hero, Ľudovít Štúr and their hipster counterparts from Moravia since 1845. Under the hill, the legendary Holubyho chalet is standing. The enthusiastic locals started building it as early as in 1923. It was open one year later.  Here all keen cyclists, after defeating the 296 km of cycling trails, and curious tourists have a break, here, above the local cabbage soup and cabbage pie, pilsner beer and plum brandy from the local distillery, the Slovak and Czech languages hybridize, the border disappears and the former Czechoslovakia raises from the ashes.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation).

SK: Tá zelená, lúčnatá, 970 m vysoká Veľká Javorina! Najvyšší vrchol Bielych Karpát, ktoré sa opierajú o Myjavskú pahorkatinu. Vrchol zdobí kultový televízny vysielač už od roku 1958 a pamätný kameň, pri ktorom sa stretávali Štúrovci a rovnako naladení hipsteri z Moravy a Čiech už v roku 1845. Pod vrcholom je legendárna Holubyho chata. Začali ju stavať miestni nadšenci v roku 1923. Otvorená bola o rok neskôr.  Tam sa zastavia všetci oduševnení cyklisti, po zdolaní 296 km cyklotrás, aj zvedaví turisti, tam sa nad kopaničiarskou kapustnicou a kapustníkmi starej mamy, Pilsnerom a miestnou slivovicou mieša slovenčina a  čeština, stierajú sa hranice a opäť ožíva Československo.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.