TERRESTRIAL OCEAN BOTTOM: SANDBERG AND DEVÍNSKA KOBYLA

EN: The place where the Alps extends an arm to the Carpathians, already colonized in the Neolithic Age, where mysterious Celtic tribes settled and built their oppidum, near rivers full of fish, under the forests full of animals. The place, a former suburb of the legendary Roman camp and settlement of Carnuntum, became a part of the Roman fortification system, Limes Romanus.  According to a Frankish king, a place named Dowina, where the Great Moravian Duke Rastislav ruled fearlessly. And also the place which Napoleon from fear fired in the air. The oldest Slovak castle, the Devín Castle. Here you can observe the confluence of the  quiet and slow Morava, and the swift and wild Danube. And if you put your hiking boots on, you could wander through the sun lit forest, where a sea of flowering bear garlic beyond counting will carpet your way, until you reach Devínska Kobyla mountain, with the height of 525m, the highest peak of Bratislava.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation).

SK: Miesto, kde Alpy podávajú ruku Karpatom, osídlené už v neolite, kde si tajomní Kelti postavili svoje oppidum, pri riekach plných rýb, pod lesmi plnými zvierat. Miesto, ktoré sa ako predmestie slávneho rímskeho Carnuntumu, stalo súčasťou obranného valu rímskej ríše Limes Romanum.  Podľa franského kráľa, Dowina, miesto, odkiaľ nebojácne vládlo veľkomoravské knieža Rastislav. A tiež miesto, ktoré zo strachu Napoleon vyhodil do vzduchu. Najstarší slovenský hrad. Hrad Devín. Tu budete vidieť ako sa pomalá a pokojná Morava vlieva do rýchleho a divokého Dunaja. A keď si obujte turistické topánky, cez slnkom presvetlený les, pomedzi lány rozkvitnutého medvedieho cesnaku, sa dostanete sa do výšky 525 m, na najvyšší vrchol Bratislavy, Devínsku Kobylu.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.