LEGENDARY ROCK TOWN: THE SÚĽOV ROCKS

EN: A shadow of Mordor in the north-western Slovakia. Not occupied and controlled by Sauron, but by the mythic and fairy-tale beings like dragons. Unbelievable? Maybe. Let´s talk about a mysterious and legendary rock town. Its dark shape dominates the region near the Vah river and occasionally disappears in the fog. There are castle ruins hidden in its heart, longstanding protectors of the roads since 15th century. There are also bizarre rock formations with names Maria Theresa, Owl, Spruce Tree.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation).

SK: A keď sme sa presunuli ďalej na sever, tieň Mordoru nám ukazoval cestu. A priviedol nás do kraja, v ktorom nevládol Sauron, ale mýtické rozprávkové postavy drakov. Neuveriteľné? Možno. Poďme sa rozprávať o mystickom a legendárnom skalnatom meste! Jeho tmavá silueta tieni cestu popri rieke Váh a občas sa ponára do hmly, aby sa mohla opäť objaviť. V jeho strede sa rozpínajú ruiny stredovekého strážneho hradu z 15. storočia. Chodník lesom odkrýva bizarné skalné útvary s menami Mária Terézia, Sova, Ťava, Gotická brána.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.