AS GREEN AS EMERALD: VÁPENNÁ

EN: While hiking to Vápenná we will greet the Small Vápenná mountain, the south edge of the rocky cliff. The ridge between  Vysoká mountain and the Ostrý Kameň castle, the highest located castle of the Small Carpathians, reminiscent  of the Malá or Veľká Fatra mountains with their beautiful rock walls, wide views, bizarre trees formed and twisted by wind, karst formations, caves, amazing flora such as irises, flying falcons, and chiropterans hidden in the caves.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation).

SK: Cestou k Vápennej pozdravíme Malú Vápennú, južné zakončenie skalnatého brala. Hrebeň medzi Vysokou a najvyššie položeným hradom Malých Karpát Ostrým Kameňom pripomína Malú alebo Veľkú Fatru s krásnymi skalnými stenami, ďalekými výhľadmi, bizarnými tvarmi vetrom poskrúcaných stromov, krasovými útvarmi, s čarokrásnou flóra, kde sa na oblohe vznáša sokol a kde sa v jaskyniach skrývajú netopiere.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.