MONUMENTAL AND GORGEOUS: ROHÁČE, THE SECOND LARGEST MOUNTAIN IN SLOVAKIA

EN: Veni, vidi, vici. These immortal Caesar’s words accompany us on our journeys to the mountains. As we explore the views and search for something invisible. Mountains are our teachers. They teach and force us to stay calm. To enjoy the power of the present moment, just as written by Eckhard Tolle. They teach us to overcome the challenges. To pushing the envelope. Or to wake up our inside angel or devil. And it happened as we looked at Roháče, the second largest mountain in Slovakia. Because the name Roháče (in Slovak language the word „roh“ means „horn“) comes from the shape of the two peaks Ostrý Roháč (Sharp horn) and Plačlivé (Tearful), which together forms „the devil´s horns“. It is an amazing and mystic place. And romantic.  Slim rocky mountains cast a shadow upon a valley. They are majestic, awe inspiring, the source of many legends and stories.

Do you like this tour? Ready for adventure and joy? Just contact us at info@vaga.agency and we will provide you with the detailed itinerary (proposal including price calculation).

SK: Prišiel som, videl som, zvíťazil som. Tieto nesmrteľné slová Juliusa Caesara nás vždy sprevádzajú na našich cestách do hôr. Keď objavujeme nové výhľady a hľadáme to, čo je očiam neviditeľné. Hory sú našimi učiteľmi. Učia nás spomaliť a stíšiť sa. A vychutnávať silu prítomného okamihu, v zmysle slov Eckharda Tolleho. Rovnako nás učia popasovať sa s výzvami a posúvať hranice. Alebo prebudiť nášho vnútorného anjela alebo diabla. A sa stalo, keď sme sa dívali na Roháče, druhé najvyššie pohorie na Slovensku. Pretože meno Roháčov pochádza z tvaru jeho dvoch vrcholov, Ostrý Roháč a Plačlivé, ktoré spoločne formujú "diablove rohy". Je to kúzelné miesto! A romanické! Štíhle skalnaté vrcholy tienia celé údolie. Sú majestátne, inšpiratívne, zdroj mnoných príbehov a legiend.

Ak sa Vám tento výlet páči, neváhajte nás kontaktovať na info@vaga.agency. Radi Vám pripravíme detailný intinerár.